Adwokat Jacek  Zagajewski

Pochodzi z Sochaczewa. Ukończył tutejsze Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina. Po  studiach na UMK, odbył  etatową  aplikację sądową ( w latach 2004 - 2007 )jako  jedna     z około 120 osób w kraju.  Po zdanym egzaminie sędziowskim pracował w sądzie przez kolejne dwa lata, po czym został członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie prowadzi  praktykę  od  2010 r.


Obecnie pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ponadto prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich  oraz  był  członkiem  komisji egzaminacyjnej dla przyszłych adwokatów.


Adwokat Jacek Zagajewski zajmuje się przede wszystkim pomocą w sprawach  karnych. Broni w sprawach wypadków, narkotyków, przestępstw  przeciwko wolności  oraz  mieniu, przeciwko wiarygodności  dokumentów itp. Zajmuje  się  również  tzw.  white collar crimes i sprawami karno-skarbowymi. Dodatkowo doradza klientom korporacyjnym działania w celu zapobiegnięcia przypadkowemu popełnieniu przestępstw.  


Ponadto zajmuje się sprawami  rodzinnymi prowadząc  rozwody jak i sprawy  majątkowe  z zakresu podziału współwłasności oraz sprawy dotyczące dzieci ( opieka, alimenty, koszty utrzymania rodziny itd. ).