Prawo karne

Podstawowy zakres działalności Kancelarii stanowi obrona w sprawach karnych, sprawach  karnych  skarbowych  oraz   reprezentacja klientów na etapie  postępowania wykonawczego w celu  umożliwienia  im  odbycia w  sposób najkorzystniejszy kary pozbawienia wolności i innych kar oraz środków karnych. 

Obrona w sprawach karnych polega na całościowej ocenie sytuacji klienta oraz dostosowanie aktualnie prowadzonej  sprawy  do  celów ewentualnego zmniejszenia odpowiedzialności w ramach np. wyroku łącznego, czy w celu  wykorzystania środków na etapie postępowania wykonawczego.  

Kancelaria prowadzi  sprawy  na terenie całej  Polski. Obrona  obejmuje również stawiennictwo przed organami w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania oraz aresztowania. O każdej porze dnia i nocy.  

Wynagrodzenie jest  zależne od ilości materiału zgromadzonego w sprawie oraz możliwości  procesowych  w danej sprawie. 


Prawo cywilne

W ramach  prawa cywilnego  Kancelaria zajmuje się  sprawami  z zakresu prawa rodzinnego  oraz  spadkowego i  współwłasności.  Prowadzimy  rozwody oferując nie tylko pomoc prawną, ale  podchodząc do  Klientów z dużą empatią,  mają  na uwadze ich  niezwykle ciężką  sytuację.

Każdy rozwód to  dramat. 

Rozumiemy to i  staramy  się  przeprowadzić naszych  Klientów przez  proces, tak  aby stracili  jak najmniej zaufania do bliskich jeszcze niedawno  im osób. Tak,  aby dzieci ucierpiały  jak  najmniej. Tak, żeby strony mogły  się porozumieć w przyszłości, bacząc jednakowoż na  interesy majątkowe Klienta. Nie oznacza to, że nie potrafimy zaspokoić poczucia sprawiedliwości klienta, który został  skrzywdzony.